Derfor er Kvidul en spennende investering

PUBLISERT

Måten Kvidul tenker utbyggingen av det nyskapende, landbaserte oppdrettsanlegget i Åfjord på, blir trukket frem som en av pilarene i fremtidens Norge. Lokale krefter, som har vært tett på Kvidul siden 2018, har tro på prosjektet.
– Kvidul tar ikke lett på noe, sier Rolf Øia, daglig leder i Åfjord utvikling. Åfjord utvikling har siden 2018 støttet prosessen med å finne en tomt for det store, landbaserte oppdrettsanlegget som Kvidul utvikler.

Nå legges det planer for investeringer på 4–5 milliarder kroner innen landbasert oppdrett i den lille kystkommunen på nordsiden av Trondheimsfjorden.
SATSER PÅ BÆREKRAFTIG VEKST OG UTVIKLING: Daglig leder i Åfjord Utvikling, Rolf Øia, har tro på prosjektet som utvikles på Brennholmen i Åfjord kommune.
– Kviduls streben etter nullutslipp står godt til vårt mål om å være en fornybarkommune. Vi satser på bærekraftig vekst og utvikling, og har allerede markert oss som en av de store vindkraftkommunene i Norge, forteller Øia.

Stødig ledelse

– Det er alltid krevende å hente inn kapital før du trenger den, sier Stein Roger Dalheim. Han har 40 års erfaring fra byggebransjen, også som bedriftsleder.

Sammen med Idar A. Iversen utgjør han ledelsen i Kvidul.
GRÜNDERE: Stein Roger Dalheim (CEO, v) og Idar Iversen (COO, h) leder Kvidul, og er gründerne bak selskapet.​
– Idar har 45 års erfaring fra olje- og gassnæringen. Han kunne jo nesten vært med som en karakter i NRK-serien «Lykkeland», sier Dalheim med en liten latter.

– Kvidul tar ikke hastebeslutninger, og de har vært med oss på befaring mange ganger. De har blant annet gjennomført analyser av grunnforhold, for å unngå overraskelser der de skal bygge, sier Rolf Øia.

Livet etter oljen

Havbruk er i en ny rapport utarbeidet av McKinsey Norge trukket fram som en av ti vekstnæringer som Norge kan leve av etter oljen. Og selv om omsetningen er sjudoblet de siste 20 årene, og volumet nesten firedoblet, er konklusjonen i den uavhengige konsulentrapporten at dette kan gjenskapes.

«Tiden er inne for å bygge landet igjen», uttalte Frithjof Norman Lund, McKinsey-sjef i Norge til NRK. (09.02.22)

Viktige stikkord fra rapporten er blant annet bærekraftige oppdrettsløsninger og ny oppdrettsteknologi. Les mer om hvordan det unge utviklingsteamet til Kvidul arbeider med dette her: Slik utvikles fremtidens oppdrettsanlegg
FOKUS PÅ FISKEHELSE: Det planlagte anlegget vil sikre total kontroll over vannkvaliteten og gi fisken optimale vekstvilkår. ​

Godt prosjekt

Åfjord Utvikling AS ga tidlig i fasen Kvidul informasjon om at kommunen ikke selv vil investere i infrastruktur.

– Kvidul har vist full forståelse for at de må stå for investeringer selv, sier Øia.

– Prosjekttanken virker fornuftig, og de er opptatt av å gjøre dette så trygt som mulig. Kvidul har lyttet til kommunen mht. inngrep for å gjøre dette så skånsomt som mulig for omgivelsene. Det er et godt prosjekt de nå søker finansiering til, fortsetter Øia.

Øia understreker at Åfjord Utvikling AS ikke har innhentet ekspertuttalelse om prosjektet, men baserer seg på egne vurderinger av prosessen. Dialogen med Kvidul har vært tillitsvekkende, og Øia har dermed tro på at det blir noe av de planene de nå legger.

– Kvidul ser fremover, og er allerede i dialog med ytterligere grunneiere. De legger allerede nå gode planer for videre ekspansjon, avslutter Øia.