oktober 2023

Kapitalisering

Rettet emisjon NOK 1,076,500 blir gjennomført.

mai 2023

Kapitalisering

Rettet emisjon NOK 2,117,500 blir gjennomført.

mars 2023

Avklaring klagesak

Mattilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag opprettholder sine vedtak om godkjenning av akvakulturtillatelse. Klage fra Fosen Naturvernforening avvises.

desember 2022

Akvakulturtillatelse for Brennholmen

Trøndelag Fylkeskommune tildeler Kvidul AS akvakulturtillatelse for landbasert produksjon av 10 millioner smolt og 20 000 tonn matfisk på Brennholmen i Åfjord kommune.

desember 2022

Utslippstillatelse for Brennholmen

Med hjemmel i forurensningsloven §11, jf. § 16 gir Statsforvalteren i Trøndelag tillatelse til årlig produksjon på 10 mill. smolt og 20 000 tonn matfisk på Brennholmen i Åfjord kommune.

desember 2022

Kapitalisering

Rettet emisjon NOK 3,732,439 blir gjennomført.

november 2022

Mattilsynet godkjenner søknad om akvakulturtillatelse

Mattilsynet godkjenner etablering av klekkeri, yngel, settefisk- og landbasert matfiskanlegg for produksjon av 10 millioner smolt og 20 000 tonn matfisk på Brennholmen.

oktober 2022

Fiskeridirektoratet gir positiv innstilling til søknad om akvakulturtillatelse

Fiskeridirektoratet vurderer at søknad om akvakulturanlegg på Brennholmen i Åfjord kommune ikke vil medføre noen vesentlig negativ effekt for fiskeriinteressene med tanke på arealbruk ved traséene for inn- og utslippsledninger.

september 2022

Godkjenning av sjøledninger

Med hjemmel i Lov om havner og farvann godkjenner Kystverket etablering av planlagte sjøledninger til inntak og utslipp på Brennholmen.

august 2022

Offentlig ettersyn og uttalelse fra Åfjord kommune

Åfjord kommune definerer akvakultur som en viktig vekstnæring og har ingen innsigelser til etablering av landbasert akvakulturanlegg på Brennholmen.

mai 2022

Kapitalisering

Rettet emisjon NOK 7,174,700 blir gjennomført.

april 2022

Kvidul søker om akvakulturtillatelse

Søknad om akvakulturtillatelse til oppdrett av 20.000 tonn laks og 10 millioner smolt på Brennholmen sendes til Trøndelag Fylkeskommune.

desember 2021

Kvidul inngår rammeavtale med AquaMaof

Partene inngår rammeavtale om et langsiktig forretningsforhold for landbasert lakseoppdrett for etablering av et 20 000 tonn RAS-anlegg på Brennholmen i Åfjord kommune.

januar 2021

Geotekniske undersøkelser

Multiconsult AS engasjeres til å gjennomføre geotekniske undersøkelser, inkludert seismiske undersøkelser utenfor Brennholmen.

november 2020

Kapitalisering

Emisjon NOK 13 358 862 tilrettelagt av Folkeinvest blir gjennomført.

november 2020

Rammeavtale Stjern Entreprenør AS

Kvidul signerer rammeavtale med Stjern Entreprenør AS.

november 2020

Rammeavtale Tore Løkke AS

Kvidul signerer rammeavtale med Tore Løkke AS.

juni 2020

Kvidul signerer kontrakt om kjøp av Brennholmen

Kontrakt signeres med Åfjord kommune om kjøp av Brennholmen

juni 2020

Godkjent reguleringsplan for Brennholmen

Åfjord kommunestyre vedtar detaljert reguleringsplan for Brennholmen

juli 2019

Emisjon NOK 1 000 000,-

En rettet emisjon NOK 1 000 000,- blir gjennomført.

juni 2019

Avtale om kjøp av tomt

Kvidul signerer kontrakt med Åfjord kommune om kjøp av eiendommen Brennholmen 5058/106/109.

mai 2019

Intensjonsavtale Åfjord kommune

Kvidul signerer intensjonsavtale med Åfjord kommune om kjøp av Brennholmen 5058/106/109.

november 2018

Rammeavtale Norconsult AS

Kvidul signerer rammeavtale med Norconsult AS.

november 2018

Rammeavtale AquaOptima AS

Kvidul signerer rammeavtale med RAS-leverandør AquaOptima. Avtalen avsluttes januar 2021.

februar 2018

Kvidul AS blir stiftet

Selskapet stiftes 08.02.2018, og registreres i Brønnøysundregisteret 16.02.2018.

november 2017

Ideen bak Kvidul skapes

Stein Roger Dalheim og Idar A Iversen m/familier blir enige om å vurdere oppdrett av laks