november 2017

Ideen bak Kvidul skapes

Stein Roger Dalheim og Idar A Iversen m/familier blir enige om å vurdere oppdrett av laks

februar 2018

Kvidul AS blir stiftet

Selskapet stiftes 08.02.2018, og registreres i Brønnøysundregisteret 16.02.2018.

november 2018

Rammeavtale AquaOptima AS

Kvidul signerer rammeavtale med RAS-leverandør AquaOptima. Avtalen avsluttes januar 2021.

november 2018

Rammeavtale Norconsult AS

Kvidul signerer rammeavtale med Norconsult AS.

mai 2019

Intensjonsavtale Åfjord kommune

Kvidul signerer intensjonsavtale med Åfjord kommune om kjøp av Brennholmen 5058/106/109.

juni 2019

Avtale om kjøp av tomt

Kvidul signerer kontrakt med Åfjord kommune om kjøp av eiendommen Brennholmen 5058/106/109.

september 2019

Emisjon NOK 1 000 000,-

En rettet emisjon NOK 1 000 000,- blir gjennomført.

juni 2020

Godkjent reguleringsplan for Brennholmen

Åfjord kommunestyre vedtar detaljert reguleringsplan for Brennholmen

juni 2020

Kvidul signerer kontrakt om kjøp av Brennholmen

Kontrakt signeres med Åfjord kommune om kjøp av Brennholmen

november 2020

Rammeavtale Tore Løkke AS

Kvidul signerer rammeavtale med Tore Løkke AS.

november 2020

Rammeavtale Stjern Entreprenør AS

Kvidul signerer rammeavtale med Stjern Entreprenør AS.

desember 2020

Kapitalisering

Emisjon NOK 13 358 862 tilrettelagt av Folkeinvest blir gjennomført.

januar 2021

Geotekniske undersøkelser

Multiconsult AS engasjeres til å gjennomføre geotekniske undersøkelser, inkludert seismiske undersøkelser utenfor Brennholmen.

desember 2021

Kvidul inngår rammeavtale med AquaMaof

Partene inngår rammeavtale om et langsiktig forretningsforhold for landbasert lakseoppdrett for etablering av et 20 000 tonn RAS-anlegg på Brennholmen i Åfjord kommune.

april 2022

Kvidul søker om konsesjon

Søknad om konsesjon til oppdrett av 20.000 tonn laks og 10 millioner smolt på Brennholmen sendes til Trøndelag Fylkeskommune.