Styre

Styreleder
Kristian Nordheim
Styreleder
Kristian Nordheim
Kristian Nordheim har bred erfaring fra et vidt spekter innenfor alminnelig forretningsjus, generell kontraktsrett, ekspropriasjonsrett, selskapsrett og IKT-kontrakter.

Erfaringen omfatter generell rådgiving, herunder knyttet til store utbyggingsprosjekter, samt forhandlinger, tvisteløsninger, arealerverv, m.m., både for offentlige og private oppdragsgivere.

Kristian er utdannet Cand. Jur. fra Oslo Universitet, og har vært styreleder i Kvidul siden juni 2021.
Styremedlem
Geir Kaasen
Styremedlem
Geir Kaasen
Geir J. Kaasen har bred erfaring fra Investment Banking, fra Research Analyst til Partner Corporate Finance – 1988 til 2017.

Siden 2017 har han vært privat investor gjennom sitt selskap Eurovest AS, i tillegg til å være uavhengig finansiell rådgiver for flere oppstartsbedrifter.

Geir er siviløkonom med Master of General Business / Finance fra BI Norwegian Business School, og har vært styremedlem i Kvidul siden juni 2021.
Styremedlem
Kåre Ringseth
Styremedlem
Kåre Ringseth
Kåre J. Ringseth har bred erfaring som anleggsentreprenør, primært i Trøndelag men også en del prosjekter nasjonalt. Han er «selfmade» og har hatt en egen evne til å fungere godt i et konkurranseutsatt entreprenørmarked.

Kåre er største aksjonær i Kvidul AS, og har vært styremedlem i Kvidul siden juni 2021.