Kvalitet

Kvalitetsledelse er Kviduls fundament for å sikre suksess for virksomheten. Vårt kvalitetsledelsessystem er basert på ISO-standarder.

Rett kvalitet, rett tid - hver gang

Kvalitetsledelsessystem

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
NS-EN ISO 26000:2010
NS-EN ISO 37001:2016
NS-EN ISO 45001:2018
NS 9416:2013
Kvalitet
Miljø
Sosialt Ansvar
Antikorrupsjon
Arbeidsmiljø
Landbaserte akvakulturanlegg
Og andre relevante ISO-standarder
Alle relevante lover, forskrifter og standarder
For oss er kontinuerlig forbedring en prosess, ikke en utfordring
Innføring og bruk av Kvidul Ledelsessystem for kvalitet (KLS) er en strategisk beslutning som vil hjelpe oss å forbedre vår samlede prestasjon og sørge for et solid grunnlag for bærekraftig utvikling. Krav i KLS baserer seg på ISO 9001:2015.
Vi vil ha følgende fordeler ved å bruke KLS:
  • evne til å levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav og krav i lover og forskrifter
  • bedre muligheter til å øke kundetilfredshet
  • ta hensyn til risikoer og muligheter som angår organisasjonens kontekst og mål
  • utvikle en organisasjon som har evne til a vise samsvar med bestemte krav i KLS

Bærekraft

Bærekraft

FNs bærekraftsmål

Målene veileder oss mot en mer bærekraftig produksjon. De fremhever muligheter vi kan angripe og utfordringer vi kan løse.

Ved å være og jobbe i Norge er bærekraftsmål 1 til 6 godt ivaretatt.

Bærekraftsdrivere

Vi har iverksatt en rekke bærekraftsmål i vår virksomhet