Kvidul inngår rammeavtale med AquaMaof

PUBLISERT

Partene inngår et langsiktig forretningsforhold for landbasert oppdrett, der AquaMaof skal levere RAS-teknologi for en årlig produksjon av opp til 20.000 tonn laks på Brennholmen i Åfjord kommune. Anlegget har planlagt byggestart høsten 2022.
AquaMaof skal levere RAS-teknologi til det landbaserte oppdrettsanlegget på Brennholmen.

Viktig partner

Kvidul ser på AquaMaof som en spesielt viktig partner som leverandør av RAS-teknologi. På Brennholmen i Åfjord kommune skal AquaMaof levere RAS-teknologi for en årlig produksjon av opp til 20.000 tonn laks. Utbyggingen er planlagt i to faser, hver med 10.000 tonn årlig produksjon. I første fase skal AquaMaof også levere et smoltanlegg med årlig kapasitet på 10 millioner smolt. Den ferske avtalen legger opp til at AquaMaof skal gi finansiell støtte ved å bli strategisk medeier i Kvidul, under visse forbehold.

RAS (Recirculating Aquaculture Systems), er en teknologi som renser og resirkulerer vannet som brukes i produksjonsanlegget. I forbindelse med fiskeoppdrett er bruk av RAS-teknologi den eneste måten å sikre lavt vannforbruk og lavt utslipp. RAS-teknologi gjør samtidig at man får full kontroll over laksens helse- og vekstforhold, slik at man kan sikre et optimalisert vekstmiljø for fisken.

Vi har gjort en grundig vurdering av både RAS-teknologier og utstyr som er tilgjengelig i markedet. AquaMaof har et ukomplisert skreddersydd design som gir betydelige driftsfordeler.

—Stein Roger Dalheim (CEO)

Stein Roger Dalheim (CEO)

Langsiktig samarbeid

Partene går inn i et langsiktig samarbeid, der Kvidul planlegger å skaffe flere anlegg fra AquaMaof. I tillegg skal det inngås en samarbeidsavtale mellom AquaMaof og Kvidul Aqua, knyttet til Grønn Verdikjede, som er utviklet av Kvidul.
Utbyggingen på Brennholmen i Åfjord kommune er planlagt bygd ut i 2 faser. Fase 1 omfatter produksjon av 10.000 tonn matfisk og 10 millioner smolt og fase 2 er planlagt med 10.000 tonn matfisk.

Vi er svært fornøyde med at AquaMaof nå går inn i et langsiktig samarbeid med oss.

—Stein Roger Dalheim (CEO)

Se video av AquaMaof

Gode grunner til å investere i Kvidul

 1. Unik investeringsmulighet

  Vi tilbyr muligheten til å investere i et innovativt fiskeproduksjonsselskap med stort potensiale for vekst. Vi har et unikt teknologisk konsept - Grønn Verdikjede - og utvikler fremtidens oppdrettsselskap.

 2. Innovativt konsept - "Grønn verdikjede"

  Vi ønsker å bygge lukkede fiskeanlegg - en kombinasjon av:
  1) Den nyeste vannbehandlingsteknologien
  2) Bruk av AquaMaof RAS som rengjør og resirkulerer vannet som brukes i fisketankene
  3) Nyeste avfallsbehandlingsteknologi

 3. Den beste RAS teknologien

  RAS som muliggjør en industriell og produksjonsorientert tilnærming med stabilitet i anlegget som i sin tur optimaliserer vekst og produksjonseffektivitet. Med bakgrunn fra fiskeoppdrett har AquaMaof fokusert på effektive løsninger med lav kompleksitet.

 4. Bærekraftig oppdrett

  Kvidul skal være en nyskapende og bærekraftig oppdretter, både på land og i sjø. Vi vil sørge for bærekraftig og effektiv produksjon – og skape den beste fiskevelferd. Her vil vi trekke fram erfaring fra AquaMaof og andre operative partnere.

 5. Hvorfor ønsker vi å drive landoppdrett I Norge?

  Norge, spesielt Midt-Norge, har et svært godt klima for lakseoppdrett. Norge har bransjeledende kunnskap om havbruk til havs, som er et godt grunnlag for utvikling av landbasert fiskeoppdrett. Vi har en unik opplærings- og kunnskapsbase i Trondheim.

 6. Innovasjon og prosjektutvikling i Norge

  Det er kostnadseffektivt å gjennomføre store prosjekter i Norge. Norge har mye ingeniør- og prosjektkompetanse og er flinke til å organisere og gjennomføre. Norge har høy kompetanse innen VANN & RAS-teknologi. Det er betydelig mindre risiko å bygge i Norge.

 7. KVIDUL trening og utviklingssenter

  Vi vil oppmuntre våre ansatte til å tenke nytt og prøve nye løsninger. Noen ganger vil vi mislykkes, de fleste gangene vil vi lykkes. Det viktigste er at vi lærer og vokser med opplevelsene. Vårt team vil «forfølge» og lære av våre partnere.

 8. Lang erfaring og sterk gjennomføringskraft

  Grunnleggerne har lang erfaring fra konkurrerende og høyteknologiske næringer, og grunnlagt flere bedrifter som har opplevd store suksesser. RAS-teknologi har vært brukt i olje- og gassindustrien i mange år.