Fremtidens oppdrettsselskap

Bærekraftig landbasert fiskeoppdrett - grønn verdikjede med optimal fiskevelferd og nullutslipp

Landbasert

TOTAL KONTROLL: Den beste fiskevelferden – høy operasjonell effektivitet – høy prosess- og produktkvalitetMILJØVENNLIG: Nullutslipp gjennom bruk av nyeste teknologi innen vannbehandling og slamrensingTEKNOLOGI: Industriledende teknologi som sikrer optimal vannkvalitet, lavt vannforbruk høy energieffektivitetKVIDUL AQUA: Kontinuerlig utvikling av landbasert akvakultur og RAS-teknologi forankret i Grønn Verdikjede

Bærekraftig

"Bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen" (Regjeringen.no)
Kvidul identifiserer muligheter og presenterer løsninger som skal gi sikker og bærekraftig produksjon av laksefisk

God fiskevelferd

Fisken vokser i et aktivt vannsystem der vi bruker industriledende RAS-teknologi for kontinuerlig rensing av vann.
Vårt RAS-anlegg leverer optimal vannkvalitet til fiskekarene og sikrer god fiskevelferd.

Kvidul har fokus på fiskevelferd

Nullutslipp

Vi tar i bruk en velutprøvd teknologi for vannrensing og slambehandling, og vil utvikle løsninger for bærekraftig utnyttelse av fiskeslam.
Det som slippes ut i sjø skal ha vannkvalitet som er minst like god som inntaksvannet

GRØNN VERDIKJEDE

Vår unike «grønne verdikjede» løser de fleste utfordringer ved tradisjonell oppdrett – vi vil ha total kontroll og være mer bærekraftig og ansvarlig

Bli med på reisen, les mer om oss

Unikt konsept

Kvidul har utviklet grønn verdikjede. Ved hjelp av nyeste teknologi innen vannrensing, RAS, slambehandling og verdiskaping fra avfall skal vi sikre fremtidens bærekraftige matproduksjon. Anlegget skal ha nullutslipp – vann som slippes ut skal ha minst like god kvalitet som inntaksvannet.

Les mer

Bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for vår langsiktige vekst