Kvidul vil produsere 40.000 tonn laks på land i Trøndelag

PUBLISERT

Det første anlegget på Fosen har planlagt byggestart tidlig høst 2022. Kvidul er nå klare til å gjøre en emisjon via Folkeinvest.
Utbyggingen på Brennholmen i Åfjord kommune er planlagt bygd ut i 2 faser. Fase 1 omfatter produksjon av 10.000 tonn matfisk og 10 millioner smolt og fase 2 er planlagt med 10.000 tonn matfisk.
Selskapet har jobbet med prosjektet siden 2018, og er nå klare til å realisere planene. Anlegget som skal ligge nært sjøen på Fosen i Midt-Norge har førsteklasses beliggenhet, og prosjektet har blitt godt mottatt av Åfjord kommune som har godkjent reguleringsplanen.
UNIK INVESTERINGSMULIGHET
INVESTER I ET INNOVATIVT FISKEPRODUKSJONSSELSKAP
Gründer og daglig leder i selskapet, Stein Roger Dalheim, forteller at potensialet for landbasert oppdrett er enormt. En viktig årsak er at myndighetene i Norge ikke lenger gir flere konsesjoner til tradisjonelt oppdrett av fisk i sjø. Produksjonsvolumet av norsk laks klarer derfor ikke lenger holde takt med den økte etterspørselen. Alle som er glade i laks på middagstallerkenen har merket konsekvensen av dette ved at butikkprisen på norsk laks har økt kraftig de siste årene.

Dalheim forteller videre at det er nettopp her de ser en unik mulighet. Tradisjonell produksjon av laks i åpne sjøanlegg har i lengre tid fått mye oppmerksomhet for problematikk rundt lakselus, rømming og negative konsekvenser for natur og miljø. Bransjen har derfor et stort behov nytenkning og innovasjon. Med våre landbaserte anlegg er vi kommet langt med å utvikle systemer for en bærekraftig produksjon av laks med grønn verdikjede og optimal fiskevelferd.
VISJON
VI SKAL VÆRE FREMTIDENS OPPDRETTSSELSKAP
Børser verden over har de siste årene vist at det er stor interesse for å investere i selskaper knyttet til fornybar energi, og selskaper generelt med en grønn profil. Kvidul ser det derfor som et viktig ledd i sin satsning å være med på å utvikle fornybar energi. Dette gjør vi gjennom at avfall fra produksjonen omdannes til energi. På denne måten tar selskapet mål av seg å være et nullutslippsselskap.

For å sikre god lønnsomhet er det viktig å skape et attraktivt produkt. Fiskevelferd og grønn profil blir derfor et viktig kommunikasjonselement for at vårt sluttprodukt skal være en merkevare.

—Stein Roger Dalheim (CEO)

Gode grunner til å investere i Kvidul

 1. Unik investeringsmulighet

  Vi tilbyr muligheten til å investere i et innovativt fiskeproduksjonsselskap med stort potensiale for vekst. Vi har et unikt teknologisk konsept - Grønn Verdikjede - og utvikler fremtidens oppdrettsselskap.

 2. Innovativt konsept - "Grønn verdikjede"

  Vi ønsker å bygge lukkede fiskeanlegg - en kombinasjon av:
  1) Den nyeste vannbehandlingsteknologien
  2) Bruk av AquaMaof RAS som rengjør og resirkulerer vannet som brukes i fisketankene
  3) Nyeste avfallsbehandlingsteknologi

 3. Den beste RAS teknologien

  RAS som muliggjør en industriell og produksjonsorientert tilnærming med stabilitet i anlegget som i sin tur optimaliserer vekst og produksjonseffektivitet. Med bakgrunn fra fiskeoppdrett har AquaMaof fokusert på effektive løsninger med lav kompleksitet.

 4. Bærekraftig oppdrett

  Kvidul skal være en nyskapende og bærekraftig oppdretter, både på land og i sjø. Vi vil sørge for bærekraftig og effektiv produksjon – og skape den beste fiskevelferd. Her vil vi trekke fram erfaring fra AquaMaof og andre operative partnere.

 5. Hvorfor ønsker vi å drive landoppdrett I Norge?

  Norge, spesielt Midt-Norge, har et svært godt klima for lakseoppdrett. Norge har bransjeledende kunnskap om havbruk til havs, som er et godt grunnlag for utvikling av landbasert fiskeoppdrett. Vi har en unik opplærings- og kunnskapsbase i Trondheim.

 6. Innovasjon og prosjektutvikling i Norge

  Det er kostnadseffektivt å gjennomføre store prosjekter i Norge. Norge har mye ingeniør- og prosjektkompetanse og er flinke til å organisere og gjennomføre. Norge har høy kompetanse innen VANN & RAS-teknologi. Det er betydelig mindre risiko å bygge i Norge.

 7. KVIDUL trening og utviklingssenter

  Vi vil oppmuntre våre ansatte til å tenke nytt og prøve nye løsninger. Noen ganger vil vi mislykkes, de fleste gangene vil vi lykkes. Det viktigste er at vi lærer og vokser med opplevelsene. Vårt team vil «forfølge» og lære av våre partnere.

 8. Lang erfaring og sterk gjennomføringskraft

  Grunnleggerne har lang erfaring fra konkurrerende og høyteknologiske næringer, og grunnlagt flere bedrifter som har opplevd store suksesser. RAS-teknologi har vært brukt i olje- og gassindustrien i mange år.

Fase 1 av utbyggingen på Brennholmen i Åfjord kommune som omfatter produksjon av 10.000 tonn matfisk og 10 millioner smolt.