Kvidul er tildelt akvakulturtillatelse for settefisk og matfisk på Brennholmen

PUBLISERT

Trøndelag Fylkeskommune har tildelt Kvidul AS akvakulturtillatelse for produksjon av 10 millioner settefisk og 20 000 tonn matfisk på land på Brennholmen i Åfjord kommune.
Trøndelag Fylkeskommune har tildelt Kvidul akvakulturtillatelse på Brennholmen

Milepæl for prosjekt Brennholmen

Kvidul søkte i april 2022 om akvakulturtillatelse for produksjon av 10 000 000 stk settefisk av laks opp til 560 gram og 20 000 tonn matfisk av laks på land på Brennholmen i Åfjord kommune. Omsøkt biomasse var henholdsvis 2 500 tonn for settefisk og 13 000 tonn for matfisk.

Etter at involverte sektormyndigheter har gjennomgått og gitt sine respektive vedtak til søknaden, godkjenner Trøndelag Fylkeskommune søknaden om akvakulturtillatelse gjeldende fra 22. desember 2022.

Vi er svært fornøyde med fylkeskommunens vedtak og ser fram til å iverksette detaljprosjektering og bygging av anlegget på Brennholmen. Anlegget vil bli det første for produksjon av matfisk av laks på land i Trøndelag.

Vedtak akvakulturtillatelse settefisk

I vedtaksbrevet fra Trøndelag fylkeskommune står det at Kvidul AS tildeles akvakulturtillatelsen TR-AA-9 for settefisk av laks på lokalitet 45157 - Brennholmen II - i Åfjord kommune.

Tillatelsen følger omsøkt biomasse, avgrenset til produksjon av 10 000 000 stk settefisk per år, tilsvarende en biomasse på 5 600 tonn per år. Maksimalt tillatt biomasse er 2 500 tonn.

Vedtak akvakulturtillatelse matfisk

I vedtaksbrevet fra Trøndelag fylkeskommune står det at Kvidul AS tildeles akvakulturtillatelsen TR-AA-8 for matfisk av laks på lokalitet 45156 - Brennholmen - i Åfjord kommune.

Tillatelsen følger omsøkt biomasse, avgrenset til maksimalt tillatt biomasse på 13 000 tonn.